مشکلی رخ داده است
الگوها, طبقه بندی و مقایسه
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
از کوچک به بزرگ
از کوچک به بزرگ
یک مربع 2 در 2 از ستاره های سبز و قرمز با اندازه های کوچک و بزرگ داده شده است. دانش آموز باید با حرکت دادن ستاره ها آن ها را به صورتی قرار دهد که اولاً ستاره های هر ردیف (افقی) همرنگ باشند و ثانیاً ستاره ی کوچکتر در سمت چپ و ستاره ی بزرگتر در سمت راست قرار داشته باشد.
با انجام این بازی، کودکان به مفاهیم طبقه بندی و مرتب سازی که از مفاهیم اصلی مربوط به الگوها هستند آشنا می شوند.