اعداد و ارقام, شمارش به جلو - 1 تا 10
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
برو تو جارو
برو تو جارو
در این بازی، 4 شیلنگ جارو برقی در بالای صفحه ظاهر می شود که بر روی 3 تای آن ها عددهایی نوشته شده است و یکی از آن ها بدون عدد است. تعدادی موشک کاغذی که بر روی هر یک از آن ها عددی نوشته شده در حال پرواز و عبور از جلوی شیلنگ ها هستند. دانش آموز باید با توجه به نظم و الگویی که بین اعداد بالای تصویر وجود دارد و با زدن دگمه ی جارو برقی، عددی که باید در جای خالی قرار بگیرد را موقعی که روبه روی شیلنگ مربوط به آن قرار گرفت به درون جارو بکشاند.
دانش آموزان با انجام این بازی، مهارت های شمارشی همچون شمارش یکی یکی، شمارش چند تا چند تا و شمارش معکوس را تمرین می کنند. این مهارت ها علاوه بر این که به کودکان کمک می-کنند بتواند شمارش را انجام دهد آن ها را برای انجام عمل های جمع و تفریق و حتی عمل ضرب (در سال های آینده) نیز آماده می نمایند. چندین فعالیت مشابه با این بازی در لوحه های 18 تا 25 کتاب درسی آمده است.