حل مسئله, حدس و آزمایش, استدلال
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
جدول شگفت انگیز
جدول شگفت انگیز
کودک باید در این بازی یک جدول شگفت انگیز را کامل کند. این جدول از یک مربع 4 در 4 تشکیل شده که باید در هر ردیف، هر ستون و هر مربع کوچک 2 در 2 آن که در شکل ها مشخص شده است هر 4 رنگ آبی، قرمز، زرد و سبز وجود داشته باشد و بنابراین در آن ها هیچ رنگی تکراری نیست.
کودک در این بازی با یک مسئله روبه رو است که باید با راهبرد مناسبی به حل آن بپردازد. دانش آموز برای کامل کردن این جدول از راهبردهای حدس و آزمایش و حذف حالت های نامطلوب استفاده می کند و فرایند حل مسئله و استفاده از راهبردهای حل مسئله را تمرین می-نماید.
این بازی به شکل ها و در ابعاد و اندازه های مختلفی در صفحه های زیادی از کتاب ریاضی اول دبستان است که نشان دهنده ی تأکید دفتر تألیف کتاب های درسی بر موضوع حل مسئله و راهبردهای حل مسئله است.