مشکلی رخ داده است
اعداد و ارقام, شمارش 20 تا 90
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به بازی
ده بیست سی چهل
ده بیست سی چهل
در این بازی یک جدول 3 در 3 ارائه می شود که کارت های اعداد 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 و 90 به صورت تصادفی در خانه های آن قرار می گیرند (شما این اعداد را نمی بینید). سپس سه تا از کارت ها برای چند ثانیه رو می شوند. بعد از این که دوباره کارت ها پنهان شدند شما باید به ترتیب از کوچک به بزرگ بر روی آن سه کارت کلیک کنید.
با انجام این بازی، دانش آموزان مفاهیم مقایسه ی اعداد، کوچک تر، بزرگ تر و مرتب سازی را تمرین می کنند. همچنین اعداد 10، 20، ...، 90 که مضارب 10 هستند و در شمارش و عملیات جمع و تفریق نقش مهمی را بازی می کنند نیز در ذهن دانش آموزان تثبیت می شود.