آدرس: بندرعباس ، بلوار امام موسی صدر میانی ، ساختمان مدیا ، طبقه اول ، واحد 101
تلفن: 07632210810