والدین
ورود
دانمی، انستیتو آموزش آنلاین ویژه کودکان
7 روز دسترسی رایگان به بخش های
کار و تمرین و اتاق بازی
مدرسه دانمی
 • آموزش جامع کلاس های اول و دوم
 • پوشش صد در صد کتاب
 • تجربه یک آموزش الکترونیک واقعی
 • بیش از 1000
  تمرین
  تصحیح آنی
  گزارش دقیق عملکرد
  انمیشن های
  مسئله محور
  یادگیری از طریق
  بازی
  تمرین های
  صفحه به صفحه
  کار و تمرین
 • یادگیری بهتر با انجام تمرین
 • نمایش راه حل در صورت جواب اشتباه
 • امکان انجام تمرین بر اساس شماره صفحه
 • امکان گزارش گیری تحلیلی و ارائه تمرین های
  تکمیلی بر اساس عملکرد دانش آموز
 • بیش از 1000
  تمرین
  تصحیح آنی
  گزارش دقیق عملکرد
  بیش از 1000
  تمرین
  تصحیح آنی
  گزارش دقیق عملکرد
  اتاق بازی
 • بازی های آموزشی منطبق با
  کتاب برای ریاضی مدرسه
 • بیش از 1000
  تمرین
  تصحیح آنی
  گزارش دقیق عملکرد