اعداد و ارقام, شمارش اعداد 1 تا 10
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به ویدیو
شمارش ۱ تا ۱۰
شمارش ۱ تا ۱۰
در این ویدئو شمارش اعداد 1 تا 10 آموزش داده می شود و دانش آموزان نام این اعداد و ترتیب آن ها را می آموزند. همچنین با ایجاد تناظر یک به یک بین اشیاء و استفاده از تناظر برای شمارش آشنا می شوند.
در صفحات مختلفی از کتاب درسی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع تناظر پرداخته شده است. به عنوان مثال، فعالیت صفحه ی 9 کتاب ریاضی اول دبستان با این موضوع مرتبط است و در فعالیت های ترسیم نمودار صفحه های 3 و 27 کتاب نیز از این مهارت استفاده شده است. شمارش اعداد 1 تا 10 به همراه معرفی علامت های این اعداد نیز در لوحه های 7 تا 13 کتاب آمده است.