اعداد و ارقام, نوشتن اعداد 1 تا 5
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به ویدیو
نوشتن اعداد ۱ تا ۵
نوشتن اعداد ۱ تا ۵
در این ویدئو، دانش آموزان علاوه بر تکرار شمارش 1 تا 5 و یاد آوری نام این اعداد با شکل نوشتاری آن ها و نحوه ی صحیح نوشتن آن ها نیز آشنا می شوند. این مبحث در لوحه های 7 تا 9 صفحه های 43 تا 63 کتاب ریاضی اول دبستان آموزش داده شده است.