اعداد و ارقام, نوشتن اعداد 6 تا 10
پیش دبستانی اول دبستان
امتیاز دهی به ویدیو
نوشتن اعداد 6 تا 10
نوشتن اعداد 6 تا 10
در این ویدئو، دانش آموزان علاوه بر تکرار شمارش 6 تا 10 و یاد آوری نام این اعداد با شکل نوشتاری آن ها و نحوه ی صحیح نوشتن آن ها نیز آشنا می شوند. این مبحث در لوحه های 10 تا 13 صفحه های 64 تا 91 کتاب ریاضی اول دبستان آموزش داده شده است.